องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 11 ต.ค. 2564 ]126
22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2564 ]123
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]115
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]111
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]15
26 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 6 ก.ย. 2564 ]134
27 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]162
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 16 ส.ค. 2564 ]165
29 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ [ 11 ส.ค. 2564 ]138
30 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ [ 11 ส.ค. 2564 ]134
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]134
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 5/2564) [ 15 ก.ค. 2564 ]120
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) [ 13 ก.ค. 2564 ]122
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]12
35 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]121
36 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 7 เม.ย. 2564 ]113
37 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 5 เม.ย. 2564 ]119
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม- มีนาคม 2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]12
39 แบบรับฟังความคิดเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น/แบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2564 ]116
40 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 มี.ค. 2564 ]128
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16