องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 323 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]216
22 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]56
23 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2564 ]194
24 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]212
25 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2564 ]194
26 คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. [ 15 ต.ค. 2564 ]180
27 คู่มือสื่อมวลชนเตรียมการเลือกตั้ง อบต. [ 15 ต.ค. 2564 ]170
28 ชุดข้อมูลความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง [ 15 ต.ค. 2564 ]168
29 ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต. [ 15 ต.ค. 2564 ]164
30 รอบรู้เลือกตั้ง [ 15 ต.ค. 2564 ]151
31 อักษรวิ่งการเลือกตั้ง อบต. [ 15 ต.ค. 2564 ]179
32 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 11 ต.ค. 2564 ]159
33 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2564 ]155
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]152
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]146
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]41
37 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 6 ก.ย. 2564 ]177
38 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]221
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 16 ส.ค. 2564 ]217
40 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ [ 11 ส.ค. 2564 ]188
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17