องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลอนจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 20 ส.ค. 2556 ]153
302 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 19 ก.ค. 2556 ]128
303 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 19 ก.ค. 2556 ]128
304 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการกาอสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]104
305 การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๖ [ 20 ธ.ค. 2555 ]136
306 การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2556 [ 20 ธ.ค. 2555 ]137
307 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 [ 27 พ.ย. 2555 ]151
308 รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 28 ก.ย. 2555 ]172
309 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2555 [ 21 มี.ค. 2555 ]116
310 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2555 [ 22 ก.พ. 2555 ]139
311 แวงน้อยบุญคูณลาน มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 [ 2 ก.พ. 2555 ]148
312 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555 [ 9 ม.ค. 2555 ]146
313 การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2555 [ 6 ธ.ค. 2554 ]139
314 ตำแหน่งว่างใน อบต.แวงน้อย [ 30 พ.ค. 2554 ]164
315 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2555) [ 26 มิ.ย. 2553 ]145
316 ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 542 ]150
317 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แวงน้อย [ 30 พ.ย. 542 ]136
318 แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 542 ]133
319 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหลังเกิดอุทกภัย ทกซูรี จำนวน ๑๐ โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]140
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16