องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2557 ]147
282 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 10 มิ.ย. 2557 ]137
283 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2557 ]140
284 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ค. 2557 ]156
285 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2557 [ 4 ก.พ. 2557 ]145
286 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 22 ม.ค. 2557 ]137
287 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 22 ม.ค. 2557 ]138
288 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ม.ค. 2557 ]181
289 ประกาศอบต.แวงน้อยเรื่องกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 19 ธ.ค. 2556 ]140
290 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป) [ 13 ธ.ค. 2556 ]128
291 การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 6 ธ.ค. 2556 ]130
292 ประกาศการยื่นแบบ ภบท.๕ เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ [ 6 ธ.ค. 2556 ]134
293 การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๗ [ 6 ธ.ค. 2556 ]155
294 แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายไ้ด้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 6 ธ.ค. 2556 ]131
295 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 24 ต.ค. 2556 ]141
296 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 ต.ค. 2556 ]145
297 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 22 ต.ค. 2556 ]113
298 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 22 ต.ค. 2556 ]143
299 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 10 ต.ค. 2556 ]136
300 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 11 ก.ย. 2556 ]139
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16