องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประชาสัมพันธ์ จำนวนระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2558 [ 16 ธ.ค. 2557 ]124
262 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 ธ.ค. 2557 ]137
263 ประกาศรายชื่อผู้พิการรายใหม่ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 ธ.ค. 2557 ]135
264 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร [ 30 ต.ค. 2557 ]130
265 แบบประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2558 [ 27 ต.ค. 2557 ]115
266 แบบประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2558 [ 27 ต.ค. 2557 ]141
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 24 ต.ค. 2557 ]117
268 ประกาศประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 24 ต.ค. 2557 ]144
269 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 24 ต.ค. 2557 ]136
270 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 14 ต.ค. 2557 ]133
271 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 14 ต.ค. 2557 ]131
272 ประชาสัมพันธ์แผนงานการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 14 ต.ค. 2557 ]134
273 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 [ 9 ต.ค. 2557 ]132
274 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 [ 9 ต.ค. 2557 ]137
275 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจาการเผา พ.ศ.2551 [ 9 ต.ค. 2557 ]141
276 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลแด็ก [ 8 ต.ค. 2557 ]142
277 ประชาสัมพันธ์แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ [ 1 ต.ค. 2557 ]115
278 ประชาสัมพันธ์แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ [ 1 ต.ค. 2557 ]123
279 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติฯ2558 [ 12 ก.ย. 2557 ]147
280 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 31 ก.ค. 2557 ]154
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16