องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 [ 25 เม.ย. 2560 ]124
202 ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1-2560 [ 13 มี.ค. 2560 ]123
203 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 6 มี.ค. 2560 ]128
204 ประกาศองค์การบริหารส่วสนตำบลแวงน้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 21 ก.พ. 2560 ]132
205 ประกาศองค์การบริหารส่วสนตำบลแวงน้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ...1 [ 20 ก.พ. 2560 ]138
206 ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4-2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]124
207 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ธ.ค. 2559 ]126
208 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯครั้งที่ 7/2559 [ 18 พ.ย. 2559 ]127
209 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ต.ค. 2559 ]138
210 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 ต.ค. 2559 ]131
211 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]135
212 ประชาสัมพันธ์การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนขี้เหล็ก [ 30 ก.ย. 2559 ]125
213 ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2560 [ 15 ก.ย. 2559 ]125
214 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างของ อบต.แวงน้อย [ 30 ส.ค. 2559 ]145
215 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ [ 26 ส.ค. 2559 ]129
216 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.แวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2559 [ 11 ส.ค. 2559 ]129
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 ส.ค. 2559 ]125
218 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.แวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๙ [ 17 มิ.ย. 2559 ]142
219 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.แวงน้อย สมัยวิสามัญที่ 2/2559 [ 19 พ.ค. 2559 ]129
220 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯ อบต.แวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2559 [ 24 ก.พ. 2559 ]117
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16