องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]139
182 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ [ 11 ต.ค. 2560 ]132
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 2 ต.ค. 2560 ]134
184 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2560 ]137
185 เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบต.แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]126
186 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 21 ก.ย. 2560 ]136
187 กำหนดการจัดทำเวทีประชาคมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 11 ก.ย. 2560 ]141
188 ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 8 ก.ย. 2560 ]139
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 7 ก.ย. 2560 ]136
190 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]127
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 20 ก.ค. 2560 ]129
192 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ครั้งที่ 4/2560 [ 20 ก.ค. 2560 ]123
193 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-พ.ศ.2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ [ 12 มิ.ย. 2560 ]131
194 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) [ 12 มิ.ย. 2560 ]130
195 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 6 มิ.ย. 2560 ]128
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒) [ 6 มิ.ย. 2560 ]133
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๓) [ 6 มิ.ย. 2560 ]126
198 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 5 มิ.ย. 2560 ]119
199 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ [ 1 มิ.ย. 2560 ]123
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 25 พ.ค. 2560 ]25
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16