องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 พ.ย. 2557    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มาซื้อซองประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 2065-บ้านดอนหันหนองม่วง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,272 เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิดส์ 168
  5 พ.ย. 2557    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 165
  31 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 173
  30 ต.ค. 2557    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ซื้อซอง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 160
  28 ต.ค. 2557    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2065 – บ้านดอนหันหนองม่วง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,272 เมตร 171
  16 ต.ค. 2557    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 166
  7 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 จำนวน 1 คัน 152
  7 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม บ้านหนองแขม 2 หมู่ที่ 13 จำนวน 1 คัน 154
  7 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 143
  7 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแขม บ้านหนองแขม2 หมู่ที่ 13 161
  7 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาจาน บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 161
  28 พ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 6/2557 สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 168
  28 พ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสันติ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง 159
  28 พ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสันติ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง (ราคากลาง) 152
  28 พ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 6/2557 สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ราคากลาง หมู่ที่ 5) 162
  28 พ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 6/2557 สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ราคากลาง หมู่ที่ 10) 161
  6 พ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ 172
  6 พ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราคากลาง) ศพด. บ้านนาจาน 177
  6 พ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราคากลาง) ศพด. บ้านหนองแขม 176
  3 เม.ย. 2557    โครงการสอบราคาก่อสร้างขยายประปาหมู่บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 143


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ]