องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูัได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4

(เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ