องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรมเชื่อมถนนเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย - ถนนลาดยางศรีเมือง ท่าวัด (รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๘๔-๑๑)  บ้านศรีเมืองหมู่ที่ ๑๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรมเชื่อมถนนเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย - ถนนลาดยางศรีเมือง ท่าวัด (รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๘๔-๑๑)  บ้านศรีเมืองหมู่ที่ ๑๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรมเชื่อมถนนเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย - ถนนลาดยางศรีเมือง ท่าวัด (รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๘๔-๑๑)  บ้านศรีเมืองหมู่ที่ ๑๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ