องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย

    รายละเอียดข่าว

        ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย ตามเอกสารทีแนบ


    เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แวงน้อย
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ