องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 ส.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 4 โครงการ 166
  28 ก.ค. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 4 โครงการ 176
  18 พ.ค. 2558    ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2558 159
  18 พ.ค. 2558    ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปี 2558 154
  5 ก.พ. 2558    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 170
  5 ก.พ. 2558    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 181
  4 ก.พ. 2558    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 164
  21 ม.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ 161
  21 ม.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน 161
  21 ม.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์รายชื่อชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน 146
  20 ม.ค. 2558    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 160
  20 ม.ค. 2558    โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 บ้านหนองแขม 2 สายต้นไทร 173
  20 ม.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ 172
  20 ม.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มายื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ 184
  20 ม.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน 163
  30 ธ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ 138
  30 ธ.ค. 2557    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน 170
  27 พ.ย. 2557    ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 2065-บ้านดอนหันหนองม่วง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,272 เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิดส์ 169
  18 พ.ย. 2557    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 159
  14 พ.ย. 2557    ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มายื่นซองประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 2065-บ้านดอนหันหนองม่วง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,272 เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิดส์ 167


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]