องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ม.ค. 2554    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 โครงการ 165
  5 พ.ย. 2553    ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน 255
  4 ต.ค. 2553    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 173
  4 ต.ค. 2553    ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ศพด. จำนวน 2 ศูนย์ 174
  4 ต.ค. 2553    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างศพด. จำนวน 2 ศูนย์ 174
  25 ส.ค. 2553    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ 184
  6 ส.ค. 2553    ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 156
  6 ส.ค. 2553    ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 152
  28 ก.ค. 2553    ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขมและบ้านนาจาน จำนวน40 รายกการ 305
  30 พ.ย. 542    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนก่น 173
  30 พ.ย. 542    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 148
  30 พ.ย. 542    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 172
  30 พ.ย. 542    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ 117


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าที่ 10