องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ