องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ