องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยจัดโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่1/2567


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยจัดโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่1/2567 ทุกวันอังคาร จำนวน 3 เดือน ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-21
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-19
2024-02-19