องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 19-28 มีนาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ทองน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัข ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสนุขบ้า ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชน ในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

2024-06-03
2024-05-29
2024-05-21
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-19
2024-02-19