องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยวัฒน์ ทองน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ได้มอบหมายให้ นายบุญยม หนูนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย

2024-05-29
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-12