องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
 


วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2567


วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยวัฒน์ ทองน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา ชาวตำบลแวงน้อย ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2567
2024-05-29
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-12