องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
 


องค์ารบริหารส่วนตำบลแวงน้อยจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567


วันที่ 13 มกราคม 2567 นายชัยวัฒน์ ทองน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว โรงเรียนบ้านกุดรูและโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้แสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดีงามอยู่ใกล้บ้าน
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-21
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-19
2024-02-19