องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
คำสั่ง


คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ที่ 1/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย    เอกสารประกอบ คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ