องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2559)

    รายละเอียดข่าว

       แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 ตามเอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2559)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ