องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ