องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 2

    รายละเอียดข่าว

 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 2  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ