องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2558 ไตรมาส ที่ 1

    รายละเอียดข่าว


ผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2558 ไตรมาส ที่ 1  ตามรายละเอียดที่แนบ    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2558 ไตรมาส ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ