องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ 3)

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ