องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิตการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ ข้อมูลสถิตการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ