องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบที่ 1(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์  รอบที่ 1(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)    เอกสารประกอบ รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบที่ 1(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ