องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานสถิติ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสถิติ  ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  

ประจำปีงบประมาณ  2564  รอบที่ 1(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)    เอกสารประกอบ รายงานสถิติ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ