องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
รายงานประชุมฯ


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 

สมัยวิสามัญที่  1/2562 

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  28  มีนาคม  2562    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ