องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
รายงานประชุมฯ


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  สมัยสามัญที่  4/2561 

เมื่อวันจันทร์  ที่  24  ธันวาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย     เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ