องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลแวงน้อย


วันที่  22  มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance  Assessment:LPA) ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลแวงน้อย

2022-06-22
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-25
2022-03-31
2022-03-30
2022-02-21
2022-02-18
2022-01-04