องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครชุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแวงน้อย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครชุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

2022-06-22
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-25
2022-03-31
2022-03-30
2022-02-21
2022-02-18
2022-01-04