องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ   ระหว่างวันที่  2-5 มิถุนายน  พ.ศ.2565   ณ  เคียงทะเลรีสอร์ท  ระยอง  ตำบลเพ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง

2022-06-22
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-25
2022-03-31
2022-03-30
2022-02-21
2022-02-18
2022-01-04