องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมงานมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ร่วมงานมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ปี 2564  ณ  หน้าสนามที่ว่าการอำเภอแวงน้อย

2021-09-22
2021-08-24
2021-08-13
2021-07-23
2021-06-14
2021-05-28
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-26