องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลแวงน้อยและให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ 7 ครัวเรือน


คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลแวงน้อยและ

ให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ 7 ครัวเรือน

2021-04-07
2021-03-31
2021-03-26
2021-03-08
2021-02-25
2021-02-23
2021-02-11
2021-01-18
2020-12-18
2020-12-07