องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลแวงน้อยและให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ 7 ครัวเรือน


คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลแวงน้อยและ

ให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ 7 ครัวเรือน

2021-11-25
2021-10-23
2021-09-22
2021-08-24
2021-08-13
2021-07-23
2021-06-14
2021-05-28
2021-04-07
2021-04-02