องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เข้ารับการตรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เข้ารับการตรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปี  2563  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2563

2020-11-24
2020-11-18
2020-11-13
2020-11-12
2020-10-26
2020-10-21
2020-10-16
2020-10-14
2020-08-21
2020-08-18