องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  สมัยสามัญ  ที่  3/2563  ครั้งที่  2  

วันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

2020-08-21
2020-08-18
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-10
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-10
2020-07-02