องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (basic cpr) สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (basic  CPR)  สำหรับผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   ในวันที่  17  สิงหาคม  2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

2020-08-21
2020-08-18
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-10
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-10
2020-07-02