องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่  24  กรกฎาคม  2563  ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้

2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-10
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-10
2020-07-02
2020-06-15
2020-06-04