องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริการส่วนตำบลแวงน้อยและประชาชนตำบลแวงน้อยร่วมทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


องค์การบริการส่วนตำบลแวงน้อยและประชาชนตำบลแวงน้อยร่วมทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

 เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2020-03-24
2020-03-13
2020-03-12
2020-03-11
2020-03-10
2020-03-09
2020-03-06
2020-03-05
2020-03-04
2020-03-03