องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่1/2563 วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 

สมัยสามัญ  ที่ 1/2563  วันที่  13  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

2020-03-24
2020-03-13
2020-03-12
2020-03-11
2020-03-10
2020-03-09
2020-03-06
2020-03-05
2020-03-04
2020-03-03