องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1/2563) ณ บ้านหนองแขม1 บ้านหนองแขม2


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 

ประจำปีงบประมาณ  2563 (ครั้งที่ 1/2563)  ณ บ้านหนองแขม1, บ้านหนองแขม2

2020-07-10
2020-07-02
2020-06-15
2020-06-04
2020-05-28
2020-05-08
2020-04-17
2020-03-24
2020-03-13
2020-03-12