องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  จัดประชุมและถอดบทเรียนระดับพื้นที่  โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.)  เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต)

2020-02-18
2020-02-14
2020-02-07
2020-02-06
2020-01-20
2020-01-13
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-06
2019-12-26