องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  จัดประชุมและถอดบทเรียนระดับพื้นที่  โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.)  เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต)

2019-10-15
2019-10-10
2019-09-06
2019-09-04
2019-08-23
2019-08-16
2019-08-15
2019-08-14
2019-08-13
2019-08-08