องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้  ความเข้าใจในระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลแวงน้อยได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของระบบสุขาภิบาลที่พักอาศัยการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน

2020-02-18
2020-02-14
2020-02-07
2020-02-06
2020-01-20
2020-01-13
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-06
2019-12-26