องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้  ความเข้าใจในระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลแวงน้อยได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของระบบสุขาภิบาลที่พักอาศัยการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน

2019-10-15
2019-10-10
2019-09-06
2019-09-04
2019-08-23
2019-08-16
2019-08-15
2019-08-14
2019-08-13
2019-08-08