องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดงานทำบุญผ้าป่าเพื่อการกุศุล สมทบกองทุนสวัสดิการ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
  โครงการนิเทศน์ปัจฉิมและพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 15 มีนาคม 2562

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


7 มี.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
20 ก.พ. 2562 กำหนดการ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
11 ก.พ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5 ก.พ. 2562 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2562
4 ม.ค. 2562 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2561
20 มี.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ หมู่ 9 บ้านโนนศิลา
11 มี.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปู่ตาเชื่อมถนนศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ 6
18 ก.พ. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ ...
15 ก.พ. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11
14 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลางโครงการวางฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553