องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 11 คน
อาทิตย์นี้ 15 คน
เดือนนี้ 236 คน
ปีนี้ 36497 คน
ทั้งหมด 42247 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (10-05-2555)


  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถฯ
       เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ...
  โครงการชุมชนต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที...
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ ...
  ประชุมประชาคมตำบลเพื่อรับรองโครงการแผนพัฒนาสามปี พ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ ...
  การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานกู้ชีพองค์การบริหาร...
   
 
 
ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.