องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process : RECAP)
  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process : RECAP)

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


30 พ.ค. 2561 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
23 พ.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภ...
17 พ.ค. 2561 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแ...
16 พ.ค. 2561 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแ...
16 มี.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่...
6 มิ.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕
23 พ.ค. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายแวงน้อยถึงหนองแวงห้วยทราย บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ...
27 เม.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
27 เม.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายจากลำห้วยขอนขว้าง หลังสหกรณ์แวงน้อย ถึง เขตบ้...
26 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา หมู่ 6 บ้านโคกสี
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553