องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ร่วมสืบสานวัฒธรรมประเพณี สงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ ที่ 1/2561

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


16 มี.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่...
9 มี.ค. 2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายช...
5 มี.ค. 2561 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแ...
15 ก.พ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
31 ม.ค. 2561 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
26 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา หมู่ 6 บ้านโคกสี
26 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา เชื่อมถนนศรีเมืองน้ำซับ หมู่ 6 บ้านโคกสี
28 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน หมู่ 11 บ้านโนนขี้เหล็ก
10 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าโนนเมืองหลวย บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔
26 ธ.ค. 2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ถนนศรีเมืองน้ำซั...
 
inside ปรองดอง 7 นาที
สื่อประชาสัมพันธ์ "ความปรองดอง"
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553