องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรมรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
       กิจกรรมรับซื้อขยะ  โครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิต  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2560
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิต องค์...
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัดงานประเพณี ลอยกร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้เข้าร่วมการจัดงาน ...
  อบต.แวงน้อยได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ....
  กิจกรรมปลูกดาวเรืองหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ...
  การลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุทกซูรี
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน โครงการธน...
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน โครงการธน...
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน โครงการธน...
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน โครงการธน...
   
 
 
สื่อประชาสัมพันธ์ "ความปรองดอง"
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.