องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 ต.ค. 2555    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้าน ในเขต อบต. แวงน้อย 216
  8 ต.ค. 2555    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ 980
  8 ส.ค. 2555    ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. 2 ศูนย์ จำนวน 79 รายการ 148
  14 ก.ค. 2555    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 248
  8 พ.ค. 2555    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ 173
  8 พ.ค. 2555    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ 146
  18 เม.ย. 2555    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ 167
  6 ธ.ค. 2554    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลศพด.บ้านนาจานและศพด.บ้านหนองแขม 157
  9 พ.ย. 2554    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 7 โครงการ 180
  6 ต.ค. 2554    สอบราคาจ้างเหมาบริการรถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้าน 163
  6 ต.ค. 2554    สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน 170
  29 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 8/2554 โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 149
  14 ก.ค. 2554    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 โครงการ 144
  22 ก.พ. 2554    ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ 148
  17 ก.พ. 2554    ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 8 รายการ 160
  6 ม.ค. 2554    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อแซมถนน จำนวน 10 โครงการ 167
  6 ม.ค. 2554    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 โครงการ 152
  5 พ.ย. 2553    ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน 240
  4 ต.ค. 2553    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 161
  4 ต.ค. 2553    ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ศพด. จำนวน 2 ศูนย์ 163


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ]