องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 ม.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกสายบ้านแวงน้อย-โนนศิลา หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย 164
  23 ม.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ 173
  23 ม.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกสายบ้านแวงน้อย-โนนศิลา หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย (ราคากลาง) 166
  25 ต.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศพด. บ้านนาจาน 171
  25 ต.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศพด. บ้านหนองแขม 145
  8 ต.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 170
  8 ต.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ 158
  21 ส.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 151
  22 พ.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการประเภทงานขุดลอก จำนวน 4 โครงการ 155
  20 พ.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการกาอสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ 153
  20 พ.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการกาอสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ 165
  7 พ.ค. 2556    ประการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหนคลุก จำนวน 2 หมู่บ้าน 178
  18 เม.ย. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน 175
  18 มี.ค. 2556    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. บ้านนาจาน 243
  18 มี.ค. 2556    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. บ้านหนองแขม 269
  31 ม.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 160
  10 ม.ค. 2556    สอบราคาจ้างเหมาบริการรถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้านในเขตตำบลแวงน้อย จำนวน 13 หมู่บ้าน 165
  14 ธ.ค. 2555    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลของ อบต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 221
  2 พ.ย. 2555    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้าน 163
  22 ต.ค. 2555    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศพด. จำนวน 2 ศูนย์ 160


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] หน้าที่ 8 [ 9 ][ 10 ]